ชื่อ : ผลงาน @ตรายางชื้อ, ชื้อ+ตำแหน่ง
รหัส : หมึกในตัวและแบบธรรมดา
ราคา : ตาม Size ที่ลูกค้าเลือก
คลิ๊กดูตัวอย่าง