ด้ามธรรมดา (พลาสติก)
รหัส : B7 (1.5x9.8 cm)
ราคา : ขายส่งด้ามราคาถูก