ด้าม COLOP (หมึกในตัว)
รหัส : C50- (30x69 mm.)
ราคา : ขายส่งด้ามราคาถูก