ด้าม COLOP (หมึกในตัว)
รหัส : PT35- (30x50 mm.)
ราคา : ขายส่งด้ามราคาถูก