รหัส : ตรายางหมึกในตัว (หัวเพชร)
ราคา : ตาม Size ที่ลูกค้าเลือก