รหัส : ตรายางหมึกในตัว (ตลับพลิก)
ราคา : ตาม Size ที่ลูกค้าเลือก