รหัส : ตรายางหมึกในตัว (หัวสปริง)
ราคา : ตาม Size ที่ลูกค้าเลือก