ด้าม COLOP (หมึกในตัว)
รหัส : PT53- (30x45 mm.)
ราคา : ขายส่งด้ามราคาถูก