ด้าม COLOP (หมึกในตัว)
รหัส : S200- (24x45 mm.)
ราคา : ขายส่งด้ามราคาถูก